Employer branding — dlaczego Twój wizerunek wśród pracowników przekłada się na wizerunek firmy

Nie ma nic zaskakującego w stwierdzeniu, że na rynku pracy wciąż dochodzi do zderzenia potrzeb i oczekiwań dwóch grup – pracowników i pracodawców. Obecnie rynek pracy zmienił się znacząco w stosunku do wcześniejszych lat i z mechanizmu nastawionego na potrzeby pracodawcy stał się miejscem, gdzie to firma powinna przyciągnąć pracowników z najwyższymi kwalifikacjami. Dobry pracownik stara się i pracuje na sukces firmy oraz jej późniejsze zyski. Jest więc na wagę złota i w dzisiejszych czasach to pracodawca musi postarać się zatrzymać pracownika, by móc korzystać z jego efektywnej pracy oraz pożytecznych talentów. O tym, czy firma pozyska pracowników, którzy energicznie będą działać na jej korzyść, decyduje przede wszystkim zbudowany pozytywny wizerunek firmy w oczach pracowników, zarówno tych już w firmie pracujących jak i tych nowo zatrudnianych. Pojęcie, które definiuje ten mechanizm nazywamy employer brandingiem.

 

 

Employer branding – czym jest?

Realia panujące na rynku pracy sprawiają, że obecnie pracownik może wybierać pracę, która będzie dla niego atrakcyjna, ponieważ wakatów jest więcej niż dobrych, rzetelnych i wyszkolonych pracowników. Pracodawca powinien więc zadbać o to, by oferowane miejsce pracy było atrakcyjne. Coraz większym problemem jest więc nie tylko pozyskanie odpowiedniego pracownika, ale przede wszystkim zachęcenie go do pozostania w firmie na dłużej, co nie jest wcale prostym zadaniem. Duża migracja oraz gotowość pracowników do migracji zawodowej sprawiły bowiem, że rynek stał się dla pracownika bardziej elastyczny i przyjazny. To natomiast stawia pracodawcom wysoką poprzeczkę.

 

Innym czynnikiem, który również ma wpływ na sposób, w jaki pracownicy traktują pracę, jest także ich zwiększona świadomość w kwestiach własnych umiejętności oraz zdrowe poczucie własnej wartości na rynku pracy. Dzisiaj pracownik świadomie kreuje swoją ścieżkę zawodową i wybiera takie firmy, które zapewnią mu realizację jego potrzeb, oraz których wizerunek odpowiada jego sposobowi bycia. Im bardziej doświadczony i wyszkolony jest pracownik, tym trudniej jest go pozyskać, a co ważniejsze – utrzymać. Na pomoc przychodzi tutaj jednak employer branding, który jest pewnego rodzaju odpowiedzią na te problemy dotykające pracodawców. Jest to bowiem wielowymiarowa strategia, której celem jest skonstruowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Dzięki zastosowaniu takiej strategii działania, przy pomocy sprawnie działającej firmy PR, możesz w swojej firmie stworzyć efektywnie działające zespoły, które zapewnią Twojej firmie ciągły rozwój.

 

 

Jak działa budowanie wizerunku wśród pracowników?

Budowanie wizerunku wśród pracowników dzieli się na dwa podstawowe segmenty obejmujące wizerunek wewnętrzny, czyli to jak pracodawca odbierany jest przez swoich własnych pracowników, oraz wizerunek zewnętrzny – czyli to, jak pracodawcę i firmę odbierają kandydaci do pracy. Takie rozpoznanie wizerunku niesie za sobą szereg korzyści, wśród których wymienić możemy, chociażby, rozpoznanie realnej pozycji firmy na rynku pracy, zwiększenie liczby kandydatów starających się o pracę w firmie, budowanie lojalności pracowniczej czy ułatwione zatrzymywanie pracowników w firmie. Praktyka pokazuje jednak, że wielu pracodawców nie ma właściwie pojęcia, jak odbierani są przez zatrudnionych pracowników oraz kandydatów do pracy. To z kolei może przekładać się na nieefektywne zatrudnianie pracowników i zupełnie niewydajny system rekrutacji, a w dłuższej perspektywie – braki kadrowe i problemy wewnętrzne w firmie.

 

Przeprowadzenie wewnętrznej analizy organizacji jest przede wszystkim rozpoznaniem panujących w firmie nastrojów wśród pracowników. Obejmuje również ocenę efektywności komunikacji wewnętrznej, która może obnażać pewne słabości i napięcia pomiędzy szczeblami pracowników, co również wpływa na efektywność pracy. Podczas analizy najczęściej bada się takie czynniki jak: poziom satysfakcji z pracy, przyczyny problemów wewnętrznych związanych z komunikacją (ale nie tylko) oraz potrzeby i oczekiwania pracowników. Dopiero po tak dogłębnym audycie wewnętrznym pracodawca jest w stanie otrzymać informacje, które dadzą mu obraz rzeczywistego stosunku pracowników do firmy, pokaże również jaka atmosfera panuje w samym przedsiębiorstwie. Takie dane z kolei pozwolą na skonstruowanie planu działań, która nie tylko poprawi wizerunek pracodawcy w oczach pracowników, ale przede wszystkim wzbudzi ich lojalność i poprawi efektywność ich pracy.

 

Nie mniej istotna jest również zewnętrzna analiza, najczęściej przeprowadzana przez sprawnie działające agencje PR, w której pomocny jest monitoring Internetu oraz analizy wszelkich wypowiedzi na temat przedsiębiorstwa jako miejsca pracy. Podczas takiego audytu sprawdza się również rozwiązania stosowane przez konkurencję. Taka strategia działania pozwoli na stworzenie wydajnych systemów rekrutacyjnych, które pozwolą na przyciągnięcie ciekawych kandydatów i pozwolą na wybór najlepszych spośród nich. Wszystkie te działania pozwolą w dłuższej perspektywie na opracowanie takiego systemu benefitów i wartości, które przyciągną pracowników, będą dla nich konkurencyjne oraz przekonają niezdecydowanych do pozostania w firmie.

 

 

Employer branding – czyli warto odpowiadać na potrzeby pracownika.

Zbudowanie korzystnego wizerunku firmy może dać szereg benefitów, które przełożą się nie tylko na zatrudnienie odpowiednich pracowników, ale także zbudują zaufanie dla marki. To natomiast może ostatecznie ułatwić pozyskiwanie kapitału, a także poprawić wyniki finansowe. Jest to więc powód, dla którego także warto stworzyć szczegółową strategię employer brandingu. By to zrobić, należy zadbać o dobre, bezpieczne i przyjazne warunki pracy. Mowa tutaj nie tylko o samych warunkach płacowych, ale także o zapewnieniu pracownikowi odpowiedniej infrastruktury do pracy. Jest to absolutna podstawa, której brak na dłuższą metę szybko rozprzestrzeni się wśród potencjalnych kandydatów do pracy i przyniesie pracodawcy szkody.

 

Równie ważne dla pracowników są benefity pozapłacowe, stające się już powoli standardem dla każdego liczącego się miejsca pracy. Benefity zwiększają bowiem satysfakcję i lojalność pracowników, mogą też być elementem, który zadecyduje o skorzystaniu z propozycji zatrudnienia. Istotnym czynnikiem, który również pozytywnie wpłynie na budowanie strategii employer brandingu jest również stworzenie warunków, które pozwolą na rozwój kompetencji pracowników. Dzięki takim możliwościom nie tylko zaspokoisz potrzeby rozwoju swojej kadry, ale także wyposażysz pracowników w nowe, przydatne do pracy umiejętności, które zwiększą konkurencyjność Twojej firmy na rynku.

 

 

Dobry employer branding, czyli warto skorzystać z pomocy agencji

Proces budowania dobrego wizerunku marki nie jest jednak zadaniem łatwym. Stworzenie czegoś, co będzie wyróżniać się na tle konkurencji może bowiem trwać długo i wymagać wiele wysiłku. Podstawą starań powinna więc być solidna i przemyślana strategia, która będzie pochodną informacji, znajdujących się w działach marketingu oraz HR, a także działów PR i zarządu firmy. Niezwykle istotne jest także, by prowadzenie całej kampanii było powierzone osobie odpowiedzialnej za angażujący projekt i odpowiednio do tego przeszkolonej i znającej mechanizmy działania employer brandingu. Tylko doświadczony Project Manager, którego z powodzeniem możesz znaleźć w dobrej agencji marketingowej, zniweluje ryzyko niewdrożenia niezbędnych zmian lub dokonania tego w sposób niewłaściwy. I pomimo iż employer branding jest mieszanką HR oraz marketingu, to osobą prowadzącą powinna być osoba mająca doświadczenie w zakresie tworzenia oraz zarządzania marką.

 

Employer branding może być skomplikowanym i wymagającym procesem, który, jak wspomniano, najlepiej powierzyć w ręce profesjonalistów. Agencja public relations może być więc nieocenionym wsparciem w przeprowadzeniu tego procesu w Twojej firmie oraz podstawą do skutecznego zarządzania wizerunkiem w sposób efektywny i skuteczny. Sprawnie działająca agencja PR z powodzeniem pomoże Ci wykreować wizerunek pracodawcy pożądanego na rynku zarówno przez nowych, jak i obecnych pracowników. Co więcej – wsparcie profesjonalnej agencji znacznie ułatwi nie tylko działanie Twoich struktur HR, ale będzie także nieocenione w momencie kryzysu wizerunkowego. Doświadczenie i wiedza specjalistów z agencji to często jedyny sposób, by zapobiec nieuniknionym stratom w przypadku kryzysów, które wpływają również na jej wizerunek wśród pracowników i często mogą zaprzepaścić lata działań związanych z employer brandingiem.

 

Reasumując więc – stworzenie w firmie strategii employer brandingu, która nie tylko poprawi warunki pracy pracowników, ale również zmieni postrzeganie firmy na rynku pracy. Może uczynić także pracodawcę atrakcyjnym zarówno dla kandydatów do pracy, jak i dla już zatrudnionych osób. Długofalowymi skutkami takich działań będą korzyści z efektywnej pracy zatrudnionych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie – poprawa wskaźników finansowych, bezpośrednio zależnych od pracy zatrudnionych w firmie ludzi. Warto jednak skorzystać z pomocy specjalistów z agencji PR w procesie wdrażania działań związanych z employer brandingiem, który najlepiej powierzyć osobom doświadczonym w tego typu procesach.

 

#branding

#employerbranding

#zarządzanie

#firma


    • reklama

    • pr

    • projekty graficzne

    • www i app