Jak zrozumieć o czym mówią pracownicy agencji?

1. AD
Advertisement – czyli reklama

 

2. ASAP
As Soon As Possible – tak szybko, jak to możliwe. W słowniku klientów oznacza Na wczoraj! 😉 

 

3. Back-End
Przede wszystkim to, co sprawia, że aplikacja lub strona WWW działa prawidłowo. W przeciwieństwie do front-end, to wszystko to, czego NIE widać.

 

4. BR
Bounce Rate – liczba osób, które odwiedzają Twoją stronę, ale porzucają ją po obejrzeniu tylko jednej strony.

 

5. CAC
Customer Acquisition Cost – koszt pozyskania pojedynczego klienta.

 

6. CMS
Content Management System – system umożliwiający publikowanie treści na stronie. Najpopularniejszym CMS’em jest WordPress i jest on standardem naszych projektów.

 

7. CPC
Cost Per Click – koszt za kliknięcie. Jest to współczynnik efektywności reklamy/ jej skuteczności. 

 

8. CPL
Cost Per Lead – całkowity koszt wygenerowania leadu.

 

9. CR
Conversion Rate – współczynnik konwersji.

 

10. CSS
Cascading Style Sheets – język programowania. Służący do opisywania formy wyświetlania strony.

 

11. CTA
Call To Action – zachęcenie użytkownika do reakcji: zakupu produktu, przeczytania tekstu. Może przybrać formę graficznego przycisku lub tekstu.

 

12. CTR
Click Through Rate – stosunek między liczbą kliknięć a wyświetlaniem reklamy (liczba kliknięć podzielona przez liczbę wyświetleń).

 

13. EPC
Earnings Per Click – średni zysk wygenerowany za 100 kliknięć w link reklamy.

 

14. FAQ
Frequently Asked Questions – lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

 

15. FOMO
Fear Of Missing Out – lęk przed tym, że coś może nas ominąć. Pojęcie powstało podczas obserwacji użytkowników social media.

 

16. Front End
Front End – proces bądź osoba projektująca strony internetowe. Polega na konwertowaniu danych do interfejsu graficznego za pomocą HTML, CSS i JavaScript, aby użytkownicy mogli przeglądać i wchodzić w interakcje z tymi danymi.

 

17. GA
Google Analytics – narzędzie analityczne od Google.

 

18. Lead
Leadem sprzedażowym w marketingu internetowym  staje się osoba, która pozostawiła na stronie internetowej danej firmy swoje dane kontaktowe lub z którą firma skontaktowała się w dowolny inny sposób.

 

19. OR
Open Rate – wskaźnik otwartych e-maili.

 

20. PPC
Pay Per Click – rodzaj reklamy internetowej, której cechą jest płatność za kliknięcie na link lub baner.

 

21. PV
Page View – liczba odsłon strony.

 

22. Q&A
Questions and Answers – pytania i odpowiedzi.

 

23. ROI
Return On Investment – wskaźnik zwrotu z inwestycji. Stosuje się go w celu zmierzenia efektywności działań.

 

24. RTM
Real Time Marketing – marketing w czasie rzeczywistym. To działania tu i teraz – natychmiastowe reagowanie na aktualne wydarzenia.

 

25. SEM
Search Engine Marketing – marketing , reklama w wyszukiwarkach internetowych.

 

26. SEO
Search Engine Optimization – optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych.

 

27. SMM
Social Media Marketing – marketing w mediach społecznościowych.

 

28. SMP
Social Media Platform – platform mediów społecznościowych; Facebook, Instagram, TikTok etc.

 

29. UGC
User Generated Content – treści, które tworzą użytkownicy.

 

30. UI
User Interface – interfejs, odpowiedzialny za interakcję i komunikację z użytkownikiem.

 

31. UV
Unique Visitor – unikalny użytkownik (UU), który odwiedza Twoją stronę w pewnym przedziale czasowym.

 

32. UX
User Experience – wrażenia użytkownika, podczas korzystania z Twojej strony. Tego terminu używa się zazwyczaj w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych.