back

MATERIAŁY:


Pragnąc ułatwić Państwu kwestie techniczne przy realizacji Waszych zleceń publikujemy
specyfikację materiałów koniecznych do wykonania zlecenia: • 1. Logotyp
 • - format zapisu: .eps, .pdf
 • 1- księga znaku

 • 2. Zdjęcia
 • - zdjęcia powinny być własnością klienta lub posiadać prawo licencyjne lub posiadać prawo licencyjne na zasadach Creative Commons
 • - zdjęcia do wykorzystania w internecie: rozdzielczość minimum 72 dpi, rozmiar 1080 px x 1080 px
 • - zdjęcia do wykorzystania w druku: rozdzielczość minimum 240 dpi, rozmiar ustalany indywidualnie przy określaniu zlecenia

 • 3. Grafiki
 • - zdjęcia powinny być własnością klienta lub posiadać prawo licencyjne lub posiadać prawo licencyjne na zasadach Creative Commons
 • - rozdzielczość i rozmiar określane indywidualnie

 • 4. Ikonografiki
 • - zdjęcia powinny być własnością klienta lub posiadać prawo licencyjne lub posiadać prawo licencyjne na zasadach Creative Commons
 • - format zapisu: .eps, .pdf

 • 5. Fonty
 • - .ttf, .otf

 • 6. Teksty
 • - otwarty dokument tekstowy Word
 • - nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne przesłanych tekstów
 • - teksty są sprawdzane pod względem ich poprawności na życzenie klienta a usługa jest doliczana do rachunku
 • - teksty powinny być autorstwa klienta lub powinien on posiadać prawa do ich wykorzystania
 • - nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tekstach jeśli powstały w wyniku zmian tekstu zgłoszonego w formie wycinkowej tekstu a nie całego fragmentu gotowego do implementacji w projekt
 • - w przypadku nadsyłania tekstów, po realizacji projektu graficznego odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności tekstów spoczywa na zamawiającym o ile umowa nie stanowi inaczej

 • 7. Materiały Wideo
 • - 3GP, ASF, AVI, DV, FLV, MOV, MP4, SVCD