< przejdź na stronę studia promocji Let's Rock

przejdź do cennika >

Hasła reklamowe

850 zł

Wszystkie ceny netto (+VAT 23%)

Opracowanie haseł reklamowych

  • Opracowanie 3 propozycji haseł reklamowych do wyboru
  • Wprowadzenie do 2 poprawek w wybranej propozycji
  • Krótki brief z argumentami przemawiającymi za wyborem konkretnego hasła
  • Przekazanie majątkowych praw autorskich do hasła